Khoá đào tạo "Kỹ năng Chuyên viên Tư vấn Luật" - ngày 16 & 17/05/2015

Tư vấn pháp luật là khả năng của luật sư nhìn thấy sự khác biệt giữa pháp luật với đời sống kinh tế-xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Tổng truy cập: 268,107

21,494