Khoá đào tạo "Kỹ năng Chuyên viên Tư vấn Luật" - ngày 16 & 17/05/2015 (09/04/2015)

Tư vấn pháp luật là khả năng của luật sư nhìn thấy sự khác biệt giữa pháp luật với đời sống kinh tế-xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chuyên đề Kỹ năng bổ trợ "Truyền thông & Tiếp thị" - ngày 09 & 10/05/2015 (09/04/2015)

Steve Jobs không có bằng MBA, thậm chí chưa từng tốt nghiệp đại học và không hề là một nhà quản lý giỏi theo đúng nghĩa thông thường. Vậy tại sao ông lại được tán dương đến vậy? Đại tài của ông chính là tiếp thị.

"Học kỳ hè Doanh nghiệp 2015 - Volunteer & Internship fair 2015" (06/04/2015)

Tiếp nối thành công năm 2014, năm 2015 trường Đại học Kinh tế - Luật tiếp tục triển khai chương trình trải nghiệm thực tế tại Doanh nghiệp và Văn phòng Luật sư nhằm tạo cơ hội cho sinh viên năm 3 được làm việc thực tế tại Doanh nghiệp.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Tổng truy cập: 307,100

26,984